Giới Thiệu Về Chương Trình Kinh Tế Tuần Hoàn

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

🌍 Phát triển Kinh tế tuần hoàn – yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững

Năm 2021 với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” là năm được Liên hợp quốc phát động cho một thập kỷ phục hồi hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt. Bên cạnh đó, xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững bằng việc tích cực thực hiện các hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên quy mô lớn trong 10 năm tới. 

Phát triển kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững trong bối cảnh mới, thể hiện trách nhiệm của quốc gia trong giải quyết những thách thức toàn cầu do các vấn đề môi trường gây nên, đồng thời nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kinh tế tuần hoàn giúp tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý; giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên; hạn chế chất thải, khí thải ra môi trường. 

🌍 Chương trình Kinh tế tuần hoàn – Circular Economy (CE) 

Với chiến lược phát triển bền vững, Trường Đại học Ngoại thương đã xây dựng chương trình Kinh tế tuần hoàn – CE, với sự hỗ trợ và đồng hành của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP). CE là hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua chuỗi các hoạt động sáng tạo, đào tạo, cố vấn, chuyển giao mô hình tinh gọn, kết nối với hệ sinh thái khu vực và quốc tế.

📌 Các hoạt động trong chương trình bao gồm:

1. Hội thảo “Hợp tác nhiều bên để thúc đẩy hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo Kinh tế tuần hoàn” 

 • Thời gian: 13:00 – 17:00, thứ 5 ngày 28/10/2021
 • Hình thức: trực tuyến và trực tiếp

2. Chương trình huấn luyện giảng viên, chuyên gia nguồn (TOT) về Kinh tế tuần hoàn

 • Thời gian đào tạo: dự kiến từ ngày 12/11/2021 đến ngày 14/11/2021
 • Hình thức: đào tạo trực tuyến và trực tiếp 
 • Số lượng: 30 học viên

3. Chương trình huấn luyện dành cho doanh nghiệp

 • Thời gian đào tạo: dự kiến từ ngày 26/11/2021 đến ngày 28/11/2021
 • Hình thức: đào tạo trực tuyến và trực tiếp tại trường Đại học Ngoại thương
 • Số lượng: 20 Doanh nghiệp 

📌 Đăng ký tham gia các chương trình trên tại đây: https://bom.to/Zsop5S

 

✅ Hội thảo “Hợp tác nhiều bên để thúc đẩy hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo Kinh tế tuần hoàn”  là hoạt động mở màn đầu tiên nhằm kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa bên trong hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, bao gồm các nội dung:

 • Phần 1: Bối cảnh thế giới và thực tiễn doanh nghiệp .
 • Phần 2: Chính sách và hợp tác phát triển Kinh tế tuần hoàn.
 • Phần 3: Hợp tác hành động để phát triển hệ sinh thái Kinh tế tuần hoàn.

—————————————

♻️Chương trình Kinh tế tuần hoàn (CE) là hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua chuỗi các hoạt động sáng tạo, đào tạo, cố vấn, chuyển giao mô hình tinh gọn, kết nối với hệ sinh thái khu vực và quốc tế.

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Xem thêm

Translate »

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER