Hành trình Sáng tạo xanh – Green Innovation Tour – GI Tour

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Hành trình sáng tạo xanh (Green Innovation Tour – GI Tour) là một chương trình được thiết kế với sự tham gia của các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất đặc sản địa phương, các đại diện Hiệp hội làng nghề, Hiệp hội quản lý tài sản trí tuệ địa phương, sinh viên các trường Đại học, các chuyên viên tại cơ quan quản lý tài sản trí tuệ, cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các chuyên gia tư vấn tài sản trí tuệ và các chuyên gia tư vấn thương hiệu để tạo ra sự liên kết và hợp tác nhiều bên trong việc củng cố danh tiếng và phát triển thương hiệu của các sản phẩm gắn với tài sản trí tuệ địa phương.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Xem thêm

Translate »

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER