TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi tin vào một cộng đồng mà ở đó, mọi cá nhân đều có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn thông qua các ý tưởng kinh doanh sáng tạo bền vững.

TẦM NHÌN

Trở thành một vườn ươm khởi nghiệp toàn cầu, nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo và phụng sự cộng đồng.

SỨ MỆNH

Biến ý tưởng trở thành các dự án khởi nghiệp và nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  • Đào tạo tinh thần khởi nghiệp mang tính thực tiễn
  • Ươm tạo khởi nghiệp mang tính toàn cầu
  • Nghiên cứu & Phát triển
  • Xây dựng mô hình phát triển tự chủ & bền vững

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

  • Xây dựng cộng đồng
  • Đào tạo
  • Thực tập ĐMST
  • Ươm tạo
  • Nghiên cứu phát triển

Thông điệp từ Giám đốc

“Khởi nghiệp không chỉ là việc thành lập doanh nghiệp mới mà cần được nhìn nhận trong cả một quá trình từ ý tưởng đến hành động. Đào tạo kỹ năng và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp từ trường đại học được xem là biện pháp hiệu quả để nâng cao số lượng và chất lượng doanh nhân khởi nghiệp của quốc gia bởi “doanh nhân được tạo ra chứ không phải được sinh ra”.

                                                                                                                                      PGS. TS Lê Thị Thu Hà

ĐỐI TÁC

trường học
Doanh nghiệp
ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

PGS, TS Lê Thị Thu Hà

Giám đốc
TS Nguyen Thi Thu Hang

TS Nguyễn Thu Hằng

Quản lý chương trình

ThS Lê Thị Thu Hương

Quản lý chương trình

Trịnh Thị Bích Phương

Quản lý dự án

ThS Lý Nguyên Ngọc

Quản lý chương trình

ThS Cù Thị Ái Lê

Quản lý Hành chính Nhân sự

Đặng Thanh Định

Quản lý danh mục đầu tư

Lương Thị Đài Trang

Cán bộ dự án
ĐỘI NGŨ MENTOR
ĐỘI NGŨ THỰC TẬP SINH
Tôn Phương Nam
Dương Minh Đức

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER