TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi tin vào một cộng đồng mà ở đó, mọi cá nhân đều có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn thông qua các ý tưởng kinh doanh sáng tạo bền vững.

TẦM NHÌN

Trở thành một vườn ươm khởi nghiệp toàn cầu, nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo và phụng sự cộng đồng.

SỨ MỆNH

Biến ý tưởng trở thành các dự án khởi nghiệp và nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  • Đào tạo tinh thần khởi nghiệp mang tính thực tiễn
  • Ươm tạo khởi nghiệp mang tính toàn cầu
  • Nghiên cứu & Phát triển
  • Xây dựng mô hình phát triển tự chủ & bền vững

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

  • Xây dựng cộng đồng
  • Đào tạo
  • Thực tập ĐMST
  • Ươm tạo
  • Nghiên cứu phát triển

NHẮN NHỦ TỪ NHÀ SÁNG LẬP

“Khởi nghiệp không chỉ là việc thành lập doanh nghiệp mới mà cần được nhìn nhận trong cả một quá trình từ ý tưởng đến hành động. Đào tạo kỹ năng và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp từ trường đại học được xem là biện pháp hiệu quả để nâng cao số lượng và chất lượng doanh nhân khởi nghiệp của quốc gia bởi “doanh nhân được tạo ra chứ không phải được sinh ra”.

                                                                                                                                      PGS. TS Lê Thị Thu Hà

ĐỐI TÁC

trường học
Doanh nghiệp
ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

PGS, TS Lê Thị Thu Hà

Giám đốc

ThS Lê Thành Tuyên

Phó Giám đốc

ThS Lê Thị Thu Hương

Program Manager

ThS Lý Nguyên Ngọc

Program Manager

ThS Cù Thị Ái Lê

Quản lý Hành chính Nhân sự

Đặng Thanh Định

Quản lý danh mục đầu tư

Phạm Thanh Tuấn

Giám đốc chương trình đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Sadia Afrin

Program Executive
ĐỘI NGŨ MENTOR
ĐỘI NGŨ THỰC TẬP SINH
Lưu Thị Vân Thùy
Nguyễn Việt Tiến
Bùi Thanh Hoa
Nguyễn Thị Phương Mai
Phạm Thu Hường
Nguyễn Trung Kiên

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER