TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi tin vào một cộng đồng mà ở đó, mọi cá nhân đều có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn thông qua các ý tưởng kinh doanh sáng tạo bền vững.

TẦM NHÌN

Trở thành một vườn ươm khởi nghiệp toàn cầu, nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo và phụng sự cộng đồng.

SỨ MỆNH

Biến ý tưởng trở thành các dự án khởi nghiệp và nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  • Đào tạo tinh thần khởi nghiệp mang tính thực tiễn
  • Ươm tạo khởi nghiệp mang tính toàn cầu
  • Nghiên cứu & Phát triển
  • Xây dựng mô hình phát triển tự chủ & bền vững

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

  • Xây dựng cộng đồng
  • Đào tạo
  • Thực tập ĐMST
  • Ươm tạo
  • Nghiên cứu phát triển

Thông điệp từ Giám đốc

“Khởi nghiệp không chỉ là việc thành lập doanh nghiệp mới mà cần được nhìn nhận trong cả một quá trình từ ý tưởng đến hành động. Đào tạo kỹ năng và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp từ trường đại học được xem là biện pháp hiệu quả để nâng cao số lượng và chất lượng doanh nhân khởi nghiệp của quốc gia bởi “doanh nhân được tạo ra chứ không phải được sinh ra”.

                                                                                                                     PGS. TS Lê Thị Thu Hà

ĐỐI TÁC

trường học
Doanh nghiệp
ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
PGS, TS Lê Thị Thu Hà

PGS. TS Lê Thị Thu Hà

Giám đốc
Trưởng ban Đào tạo

TS Nguyễn Thu Hằng

Trưởng ban Đào tạo
Trưởng ban Ươm tạo

ThS Lê Thị Thu Hương

Trưởng ban Ươm tạo
ThS Phan Hồng Giang, Trưởng phòng Quan hệ đối tác và phát triển kinh doanh

ThS Phan Hồng Giang

Trưởng phòng Quan hệ đối tác và phát triển kinh doanh
Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

ThS Lương Thu Hồng

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

ThS Trần Xuân Bình

Quản lý dự án
ThS Đoàn Ngọc Lan

ThS Đoàn Ngọc Lan

Quản lý dự án
giảng viên đại học ngoại thương

ThS Đinh Hoàng Minh

Quản lý dự án
ĐỘI NGŨ MENTOR
ĐỘI NGŨ THỰC TẬP SINH
Tôn Phương Nam
Dương Minh Đức

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER