– Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) thuộc trường Đại học Ngoại thương, là một hệ sinh thái toàn diện hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo toàn cầu. 

– F2F Community là cộng đồng kết nối các thế hệ sinh viên Ngoại thương nhằm xây dựng một mái nhà chung đổi mới sáng tạo, cùng hỗ trợ, định hướng và giúp đỡ nhau phát triển bản thân và sự nghiệp. 

– Mentori Việt Nam là tổ chức tiên phong cung cấp các dịch vụ giáo dục kết hợp định hướng, cố vấn phát triển nghề nghiệp miễn phí dành cho các bạn trẻ Việt với sứ mệnh giúp người trẻ khai phá bản thân để chuẩn bị sẵn sàng cho định hướng tương lai.

 

Về fMENTORING

Chương trình fMENTORING do Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) tổ chức với mục tiêu xây dựng cầu nối các thế hệ FTU qua hoạt động cố vấn giữa các mentor và mentee (lãnh đạo nhà trường, giảng viên, cán bộ, các thế hệ FTU) nhằm hỗ trợ định hướng phát triển bản thân và lộ trình xây dựng sự nghiệp. Chương trình fMENTORING 2022 do FIIS và Mentori Việt Nam đồng tổ chức.

268

Mentors

684

Giờ cố vấn

5

Đánh giá

2

Lượt theo 

CHÍNH THỨC: DANH SÁCH MENTOR của fMENTORING

QUYỀN LỢI CỦA MENTEE

QUYỀN LỢI CỦA MENTOR

CẢM NHẬN CỦA MENTOR

CẢM NHẬN CỦA MENTEE

Translate »

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER