Previous
Next

Đào tạo

start 1

Các khóa học về
Quản trị đổi mới

Xem các Khóa Huấn Luyện

plant 1

Đào tạo
Theo yêu cầu Doanh nghiệp

Xem các Khóa Huấn Luyện

Tháng 8
2020
Huấn luyện viên: TS. Nguyễn Thu Trang, ThS Nguyễn Thị Hạnh, ThS Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Thư
  • Tháng 7 2020
  • Đại học Ngoại thương
ĐỘI NGŨ MENTOR

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER