ĐỐI TƯỢNG

  • Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup.
  • Trưởng/phó phòng Marketing của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Các bạn đang tìm kiếm cách xây dựng thông điệp thương hiệu và hành trình trải nghiệm khách hàng.
  • Các bạn đã và đang làm trong ngành Marketing đang cần một luồng tư duy mới, tạo sức bật cho nghề nghiệp của mình.

NỘI DUNG

  • Tổng quan về truyền thông thương hiệu
  • Chiến lược truyền thông thương hiệu
  • Các kênh, công cụ truyền thông thương hiệu
  • Các bước xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu phù hợp xu hướng và hiệu quả

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER