ĐỐI TƯỢNG

  • Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup
  • Các bạn trẻ đã có mong muốn theo đuổi Marketing, Truyền thông và Thương hiệu, các chuyên viên Truyền thông/Thương hiệu và cấp chuyên viên đến quản lý.
  • Các vị trí tương ứng phù hợp với khóa học như Brand Executive, Brand Manager, PR Executive…

NỘI DUNG

  • Cung cấp các kiến thức tổng quan về thương hiệu
  • Chiến lược khác biệt hóa
  • Định vị thương hiệu
  • Xây dựng thông điệp thương hiệu và hành trình trải nghiệm khách hàng.

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER