ĐỐI TƯỢNG

  • Chủ tịch / CEO / Ban lãnh đạo – các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Startup
  • Các giám đốc chức năng C-levels/người đứng đầu các phòng ban cần tư duy quản trị nhân sự bài bản và giải bài toán nhân sự cho phòng ban mình.

NỘI DUNG

  • Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, KPIS, MBO
  • Tích hợp kiến thức và kỹ năng về phương pháp giúp nhà lãnh đạo quản trị được quá trình tạo ra sản phẩm mới, quy trình mới và tư duy mới
  • Cung cấp các công cụ và  ứng dụng các kĩ năng lãnh đạo & Nâng cao hiệu quả quản lý, nhằm xây dựng đội nhóm hiệu suất cao

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER