ĐỐI TƯỢNG

  • Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup.
  • Trưởng/phó phòng nhân sự, kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Các bạn đang tìm kiếm công cụ quản trị và cách vận hành hiệu quả hoạt động hành chính – nhân sự cho doanh nghiệp của mình.
  • Các bạn đã và đang làm trong ngành nhân sự đang cần nâng cao năng lực quản lý và tuyển dụng nhân sự.

NỘI DUNG

  • Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị nhân lực
  • Tích hợp kiến thức và kỹ năng về phương pháp giúp nhà lãnh đạo quản trị được quá trình tạo ra sản phẩm mới, quy trình mới và tư duy mới.
  • Cung cấp các công cụ và ứng dụng các kĩ năng lãnh đạo & Nâng cao hiệu quả quản lý, nhằm xây dựng đội nhóm hiệu suất cao.

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER