1.Đối tượng

  • Chủ tịch / CEO / Ban lãnh đạo – các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Startup.
  • Trưởng chi nhánh/bộ phận mong muốn tạo lập và quản trị kinh doanh hiệu quả

Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh muốn có thêm các kiến thức và kỹ năng để vận hành doanh nghiệp của mình một cách bài bản.

2. Mục tiêu

  • Xác định thị trường xuất khẩu và khách hàng tiềm năng
  • Cung cấp thông tin về Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và quy tắc xuất xứ
  • Tiếp thị bán hàng xuất khẩu từ offline đến online
  • Quản trị chiến lược kinh doanh xuất khẩu hiệu quả

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER