ĐỐI TƯỢNG

  • Chủ tịch/CEO/Ban lãnh đạo các SMEs, Startup
  • Trưởng/phó phòng Marketing của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn xuất khẩu
  • Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh muốn có thêm các kiến thức và kỹ năng để tìm kiếm và mở rộng hoạt động ra thị trường mới

NỘI DUNG

  • Tổng quan về Marketing, Digital Marketing, Marketing xuất khẩu
  • Xây dựng kế hoạch Marketing, Digital Marketing
  • Các công cụ nghiên cứu thị trường và khách hàng
  • Các kênh và công cụ để làm Marketing xuất khẩu
  • Xây dựng mô hình và kế hoạch Marketing  xuất khẩu cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER