ĐỐI TƯỢNG

  • Các cá nhân, doanh nghiệp đang triển khai dự án kinh doanh.
  • Các cá nhân, doanh nghiệp tạo dựng cơ sở kinh doanh muốn có thêm các kiến thức và kỹ năng để vận hành doanh nghiệp của mình một cách bài bản.

NỘI DUNG

  • Tinh thần khởi nghiệp
  • Tư duy thiết kế
  • Mô hình kinh doanh Canvas

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER