1.Đối tượng

  • Lãnh đạo startup, doanh nghiệp, trưởng chi nhánh/ bộ phận liên quan.
  • Các cá nhân có ý tưởng, mong muốn khởi sự kinh doanh và tạo dựng một dự án cho riêng mình, đặc biệt là hướng đến thị trường xuất khẩu
  • Các cá nhân mới tạo dựng cơ sở kinh doanh muốn có thêm các kiến thức và kỹ năng để vận hành doanh nghiệp của mình một cách bài bản

2. Mục tiêu

  • Xác định thị trường xuất khẩu và khách hàng tiềm năng
  • Các quy định về xuất xứ và thuế quan trong các FTA
  • Xuất khẩu qua nền tảng thương mại trực tuyến
  • Phát triển sản phẩm xuất khẩu bằng tư duy thiết kế
  • Tiếp thị bán hàng xuất khẩu từ offline đến online

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER