Với mục tiêu chung là cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho cán bộ, nhân viên các DNNVV, các doanh nghiệp khởi nghiệp; sinh viên, nhóm sinh viên, giảng viên đang quản lý, vận hành, quản trị hoặc tham gia vận hành, quản trị các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành từ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo là sản phẩm của các cuộc thi dự án, ý tưởng. Để triển khai thực hiện Chương trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao các cơ sở đào tạo uy tín, có bề dày kinh nghiệm trong công tác triển khai hỗ trợ khởi nghiệp và đặc biệt là hỗ trợ các DNNVV .

Là đơn vị được lựa chọn thực hiện tổ chức, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) trân trọng thông báo đến Qúy cơ quan/ doanh nghiệp thông tin khóa đào tạo “KHỞI SỰ KINH DOANH XÃ HỘI với các nội dung sau:

  1. Thời gian: 8h30 – 17h00; 04 buổi/ 02 ngày/ 01 khóa
Khóa đào tạo                                                   Thời gian
KS02 (HN) từ ngày 25/09/2021 đến ngày 26/09/2021
KS04 (HN) từ ngày 01/10/2021 đến ngày 02/10/2021
KS07 (HN) từ ngày 12/10/2021 đến ngày 13/10/2021
KS08 (HN) từ ngày 18/10/2021 đến ngày 19/10/2021
KS11 (HN) từ ngày 27/10/2021 đến ngày 28/10/2021
KS13 (HN) từ ngày 08/11/2021 đến ngày 09/11/2021
  1. Địa điểm:

– Trường Đại học Ngoại thương – Số 91 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (6 lớp)

  1. Đối tượng tham gia:

–  Chủ tịch/ CEO/ Ban lãnh đạo các SMEs, Startup;

–  Trưởng/ phó phòng Marketing của DNNVV;

–  Cá nhân đang làm trong các doanh nghiệp khởi nghiệp.

  1. Chương trình đào tạo:
Thời gian                                                   Nội dung
Buổi 1 Chuyên đề 1: Tổng quan về doanh nghiệp xã hội sáng tạo, và phát triển bền vững
Buổi 2 Chuyên đề 2: Ứng dụng nguyên tắc 4R, tư duy thiết kế để phát triển sản phẩm
Buổi 3 Chuyên đề 3: Hoàn thiện mô hình kinh doanh xã hội + Thâm nhập thị trường, xây dựng chiến lược marketing hiệu quả
Buổi 4 Chuyên đề 4: Định giá doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư
  1. Giảng viên:
– ThS. Lê Thị Thu Hương – Giảng viên (Trường Đại học Ngoại thương);
– ThS. Lý Nguyên Ngọc – Giám đốc Marketing (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ IIN Việt Nam);
– Bà Lương Thị Đài Trang – Giảng viên (Trường Đại học Ngoại thương);
– Bà Nguyễn Anh Thư – Giám đốc (EyeOpener Works Việt Nam);
– PGS,TS Nguyễn Xuân Tế – Giảng viên cap cấp (Trường ĐH khoa học XH và NV – Đại học Quốc gia TP. HCM);

– Ông Nguyễn Thăng Long – Giám đốc đào tạo (Vinalink Hồ Chí Minh).

  1. Thông tin liên hệ:

– Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp – Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo trường Đại học Ngoại thương (FIIS).

– Miss Hường: 038 784 1945; Email: huongpt.fiis@ftu.edu.vn

 

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER