Buổi tư vấn cho salon tóc của người điếc-Thành Nguyễn tại FIIS – Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Chiều 1.6.2022, buổi tư vấn cho salon tóc của người điếc-Thành Nguyễn đã diễn ra tại FIIS – Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU.

Bối cảnh Covid19 khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp do người yếu thế làm chủ. Để có thể hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, điều chỉnh mô hình kinh doanh và quản lý trong bối cảnh bình thường mới, Trung tâm FIIS và Cục phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các phiên tư vấn cho các doanh nghiệp của những người khuyết tật mà Salon tóc cho người điếc-Thành Nguyễn là 1 trong những doanh nghiệp như vậy.

Là 1 người điếc bẩm sinh, 13 tuổi Nguyễn Thbuổi tư vấn cho salon tóc của người điếc-Thành Nguyễn đã diễn ra tại FIIS – Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTUái Thành mới được học nói và suốt 7 năm sau đó cậu đã theo học nghề tạo mẫu tóc. Khi đã thành nghề Thành muốn giúp đỡ những bạn cùng cảnh nên đã mở Salon Thành Nguyễn tạo mẫu tóc và đào tạo nghề cho người điếc.

Trong buổi tư vấn Thành đã chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp và dự định trong thời gian tới. Nhóm chuyên gia đến từ Trung tâm FIIS đã cùng đánh giá lại những khó khăn thực sự của doanh nghiệp, bối cảnh, cơ hội và nguồn lực, từ đó cùng nhau trao đổi về các ý tưởng đổi mới sản phẩm, đổi mới mô hình kinh doanh, marketing cho doanh nghiệp.

 

#Isee-covid#

#SOS#

#fiis#

buổi tư vấn cho salon tóc của người điếc-Thành Nguyễn đã diễn ra tại FIIS – Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Xem thêm

Translate »

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH FIISER