Ngôn ngữ: VI | EN

HOẠT ĐỘNG
ƯƠM TẠO

Giúp các nhóm khởi nghiệp hiện thực hoá những ý tưởng kinh doanh, hỗ trợ và kết nối đầu tư.

SIP100 là chương trình ươm tạo kéo dài 100 ngày dành cho các nhóm khởi nghiệp, giúp nhóm hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh sẵn có. Từ đó, tăng khả năng nhận được đầu tư và tăng khả năng thành công của dự án.

Mùa đầu tiên của SIP100 thu hút hơn 200 ý tưởng khởi nghiệp trên toàn quốc. Thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn, cố vấn và thử thách; 10 nhóm khởi nghiệp được đánh giá cao nhất đã được kết nối đầu tư trong ngày hội Demo Day diễn ra vào tháng 5/2018. Các nhóm đã được các tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp (accelerator) tiếp nhận và một số đã gọi vốn thành công trên những đấu trường lớn như Shark Tank.