Ngôn ngữ: VI | EN

ƯƠM TẠO
SIP100

SIP100 là chương trình ươm tạo trong hơn 100 ngày dành cho các nhóm khởi nghiệp, giúp nhóm hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh sẵn có. Từ đó, tăng khả năng nhận được đầu tư và tăng khả năng thành công của dự án.

TƯ VẤN
SOS

SOS (Start-up Support & Orientation) là chương trình hỗ trơ và định hướng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên vào thứ Năm hàng tuần.
Đối tượng: 1 nhóm khởi nghiệp/tuần; 40 nhóm khởi nghiệp/năm và hơn 100 đơn tham dự/năm.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TIN TỨC KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC MỚI NHẤT SỞ...

Carla Hayden Takes Charge of the World’s Largest Library

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the...

This Week in Fiction: Petina Gappah on the Insular World of Boarding School

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the...

KHỞI NGHIỆP XH
SOIN

Được thiết kế dựa vào Khung Khởi nghiệp Xã hội Tinh giản ©(Lean Social Start-up Framework), 10 bước Khởi nghiệp cùng SOIN là bộ công cụ trực tuyến hướng dẫn các bạn trong quá trình hình thành và phát triển từ một ý tưởng tới một dự án DNXH hoàn chỉnh, sẵn sàng cất cánh.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TIN TỨC KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC MỚI NHẤT SỞ...

Carla Hayden Takes Charge of the World’s Largest Library

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the...

This Week in Fiction: Petina Gappah on the Insular World of Boarding School

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the...

KẾT NỐI
NGUỒN LỰC

Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực nhằm hiện thực hoá những ý tưởng khởi nghiệp và đối mới sáng tạo, nhằm không ngừng đa dạng hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao nhận thức xã hội.

Carla Hayden Takes Charge of the World’s Largest Library

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the Protestant Reformation means a great deal to the country....

This Week in Fiction: Petina Gappah on the Insular World of...

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the Protestant Reformation means a great deal to the country....

One Church’s Story of Resettling a Syrian Refugee Family

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the Protestant Reformation means a great deal to the country....