Ngôn ngữ: VI | EN

ƯƠM TẠO
SIP100

SIP100 là chương trình ươm tạo trong hơn 100 ngày dành cho các nhóm khởi nghiệp, giúp nhóm hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh sẵn có. Từ đó, tăng khả năng nhận được đầu tư và tăng khả năng thành công của dự án.

TƯ VẤN
SOS

SOS (Start-up Support & Orientation) là chương trình hỗ trơ và định hướng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên vào thứ Năm hàng tuần.
Đối tượng: 1 nhóm khởi nghiệp/tuần; 40 nhóm khởi nghiệp/năm và hơn 100 đơn tham dự/năm.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TIN TỨC KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC MỚI NHẤT SỞ...

Meet Generation Z

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the...

SIP100 SEASON 3 – 2019

Startup teams that are selected to join the Incubation program season 3 of FIIS. SNAP Snap...

KHỞI NGHIỆP XH
SOIN

Được thiết kế dựa vào Khung Khởi nghiệp Xã hội Tinh giản ©(Lean Social Start-up Framework), 10 bước Khởi nghiệp cùng SOIN là bộ công cụ trực tuyến hướng dẫn các bạn trong quá trình hình thành và phát triển từ một ý tưởng tới một dự án DNXH hoàn chỉnh, sẵn sàng cất cánh.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TIN TỨC KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO & SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC MỚI NHẤT SỞ...

Meet Generation Z

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the...

SIP100 SEASON 3 – 2019

Startup teams that are selected to join the Incubation program season 3 of FIIS. SNAP Snap...

KẾT NỐI
NGUỒN LỰC

Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực nhằm hiện thực hoá những ý tưởng khởi nghiệp và đối mới sáng tạo, nhằm không ngừng đa dạng hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao nhận thức xã hội.

Meet Generation Z

Any observant tourist to Germany this year would notice that the 500th anniversary of the Protestant Reformation means a great deal to the country....

SIP100 SEASON 3 – 2019

Startup teams that are selected to join the Incubation program season 3 of FIIS. SNAP Snap - a web platform which connects 15,000 photographers with...

SIP100 SEASON 2 – 2018

AERO VIETNAM AeroVietnam is a manufacturing startup which produces tennis tools and support equipments with compact size, light weight and reasonable price. AeroVietnam has...