Ngôn ngữ: VI | EN

Nguyễn Ngọc Điệp

CEO VNP Group

Văn Đinh Hồng Vũ

Founder & CEO Elsa

Đoàn Thanh Hải

Điều phối cao cấp CSIP

Cường Steward

CEO Hệ sinh thái khởi nghiệp BestB

Đinh Viết Hùng

CEO Design Bold

Nguyễn Minh Quý

CEO Novaon

Đoàn Đức Thuận

CEO Strategy M