Ngôn ngữ: VI | EN

Thạch Lê Anh

Vietnam Silicon Valley

John Sechrest

Founder Seattle Angel Conference

Hyun Shin

Giáo sư trường Đại học Hanyang Hàn Quốc

Hoàng Văn Dũng

Ngân hàng SHB

Nguyễn Hữu Thái Hoà

Giám đốc KHC

Lý Hà Thu

Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp

Lý Đình Quân

PGĐ điều hành DNES

Loren Lancaster

Chuyên gia đầu tư tài chính chiến lược

Trần Thị Tám

Giám đốc IPCOM

Phan Tất Thứ

Chủ tịch KNV Group

Phạm Thanh Hạt

CMO Vinafood1

Nguyễn Đức Sơn

Chuyên gia chiến lược, Founder Học viện Plato

Bùi Thành Đô

Chae Sung Ho

Nguyễn Tiến Hưng

Trần Trí Dũng

Hàn Ngọc Tuấn Linh

Vietnam Sillicon Valley

Eliot Shin

Bùi Tỗng Sơn