Ngôn ngữ: VI | EN

Home SOS

SOS

SOS (Start-up Support & Orientation) là chương trình hỗ trơ và định hướng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên vào thứ Năm hàng tuần. Đối tượng: 1 nhóm khởi nghiệp/tuần; 40 nhóm khởi nghiệp/năm và hơn 100 đơn tham dự/năm.

No posts to display