Ngôn ngữ: VI | EN

Home SOIN

SOIN

Được thiết kế dựa vào Khung Khởi nghiệp Xã hội Tinh giản ©(Lean Social Start-up Framework), 10 bước Khởi nghiệp cùng SOIN là bộ công cụ trực tuyến hướng dẫn các bạn trong quá trình hình thành và phát triển từ một ý tưởng tới một dự án DNXH hoàn chỉnh, sẵn sàng cất cánh.

No posts to display