Ngôn ngữ: VI | EN

Home Kinh doanh tạo tác động (Impact Consulting Bootcamp)

Kinh doanh tạo tác động (Impact Consulting Bootcamp)

Giới thiệu: Bootcamp quốc tế giúp hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của sinh viên thông qua hoạt động cố vấn đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.