Ngôn ngữ: VI | EN

Home Huấn luyện tăng cường về KN (Pre-Incubation Camp)

Huấn luyện tăng cường về KN (Pre-Incubation Camp)

Chương trình huấn luyện nâng cao từ ý tưởng kinh doanh đến các dự án khả thi. Sáng tạo ý tưởng kinh doanh xã hội.