Ngôn ngữ: VI | EN

Home Hackathon nghiên cứu thị trường (Hackathon)

Hackathon nghiên cứu thị trường (Hackathon)

Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kĩ năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu thị trường.