Ngôn ngữ: VI | EN

Home GET - Global Entrepreneur Track

GET - Global Entrepreneur Track

Là lộ trình đào tạo các Team dự án (Project Team) với năng lực làm việc đội nhóm, năng lực giao tiếp quốc tế, năng lực quản lí dự án thông qua phương pháp học qua trải nghiệm (On-job Training) tại các Doanh nghiệp đối tác. Lộ trình của GET định hướng ươm mầm và khám phá tiềm năng của mỗi cá nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên Việt Nam với thị trường quốc tế. GET đem lại kiến thức - kĩ năng - tư duy - góc nhìn và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

No posts to display