Ngôn ngữ: VI | EN

Home Bảo trợ chuyên môn

Bảo trợ chuyên môn

Trung tâm cũng bảo trợ chuyên môn cho nhiều câu lạc bộ và các cuộc thi của sinh viên và các trường PTTH như Khởi nghiệp cùng Kawai, Vietnam Social Innovation Challenge, Cool Contest của Wellspring, CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học, CLB kỹ năng sống, CLB Nhà doanh nghiệp tương lai, Enactus, ...

No posts to display